1234

5

2019 Uluslararası Komşuluk Sempozyumu (INS)

“Avrupa ve Komşularındaki Sorunların Retoriği”

18 - 23 Haziran 2019
Odessa, Ukraine

“Sınırlar İçinde ve Dışında Sinerji Yaratmak”

Sempozyum Duyurusu

9. Uluslararası Komşuluk Sempozyumu (INS) 18-23 Haziran tarihleri arasında Odesa’da düzenlenecek. 2019 yılının teması “Avrupa ve Komşularındaki Sorunların Retoriği” olarak belirlendi.

Konu: Uluslararası Komşuluk Sempozyumu, öncelikli olarak Avrupa bölgesindeki iş birliğine çok kültürlü ve disiplinler arası bir ortamda çalışma, diyalog ve ağ oluşturma forumu sağlayarak katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Sempozyum, temel politik ve sosyal zorlukları tartışmanın ötesinde, katılımcıların ve vatandaşları bu zorluklara karşı güçlendirmek aktif şekilde angaje olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Güney Akdeniz, Güneydoğu Avrupa, Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Türkiye aynı coğrafyayı paylaşmaktalar. Her biri kendilerine özgü tarihi, siyasi, sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklere sahip olmakla birlikte; yakınlıkları, sistem dinamiklerden toplumsal ayrıcalıklara ve kimlik, kültür ve demokrasi gibi daha kavramsal başlıklara kadar uzanan çeşitli temalarda paylaşılan sinerjiler ve deneyimler yaratıyor.

Sempozyumda, Avrupa Birliği’nin populism, limitli büyüme ve yönlendirme eksiliğine bağlı olarak kaybettiği momentum yeniden kazanma çabası, NATO’nun varoluşunun sorgulandığı 70. Yıl dönümünde, en güçlü üyesi Rusya’nın kendi sınırları içinde ve dışında gücünü stabil tutma isteği; Avrupa ve komşularının karşı karşıya kaldıkları ciddi güvenlik sorunları ve dünyanın kalanına önerileri, temel unsurlar ve bunların önemleri potansiyel bir değişime ve bunun için değişim yaratıcılarının nasıl bir rol oynayabileceklerine, bu değişimin nasıl pozitif yönde yönetilebileceği tartışılacak.

Amaç: 2019 Uluslararası Komşuluk Sempozyumu bahsi geçen üç bölgedeki güncel politik ve güvenlik gelişmelerini dünyanın geri kalanı ile birlikte Avrupa Birliği ve NATO’nun konulara etkisi üzerinden değerlendirmeyi, tartışmayı ve anlamayı hedeflemektedir. Uluslararası Komşuluk Sempozyumu ayrıca katılımcılarına değişen sosyal, ekonomik ve politik çevrede değişim yaratıcısı olmanın ve değişimi yönetmenin değerini anlama ve tartışma imkanı sunacak. Katılımcılardaki bilgiyi ve farkındalığı arttırırken aksiyon planları ile birlikte düşüncelerini eyleme dönüştürme konusunda kendilerine ilham verebilmek sempozyumun amaçlarından biri. Uzman çalıştırıcılar tarafından yürütülen çalıştay sonunda, katılımcılar bölgeye nasıl katkıda bulunabileceklerini tartıştıkları ve birlikte geliştirdikleri aksiyon planları ile birlikte bahsi geçen üç bölgeye nasıl katkıda bulunabileceklerini sunacaklar. Katılımcılar birbirleri ile iletişim halinde kalıp sempozyum sonrasında da planladıkları çözümleri eylemleştirmeye teşvik edilecekler.

Sempozyumun ilk iki gününde, alanında uzman kişilerce gerçekleştirilen paneller sosyal ve politik konuların yanında güvenlik hususunda pek çok konuya; akış halindeki Avrupa’nın geleceği, 70. Yılında NATO, Karadeniz Bölgesinin gelişimi, Orta Doğu’da ve Akdeniz’de bölgesel düzen, Güneydoğu Avrupa’nın geleceği, sivil katılım ve demokrasi, sürdürülebilir kalkınma, girişimcilik, ve dış politikada toplumsal cinsiyet, gibi başlıklara açıklık getirecekler. 3. ve 4. gün Uzman eğitmenlerin yardımları dahilinde yapılan denkler arası çalıştayda katılımcılar, değişimci rolü ile çalıştaylardaki işbirliğine bağlı olarak proje önerileri sunacaklar.

Hedef Kitle: Hedef kitle, özellikle Doğu Komşuları, Güney Akdeniz, Orta Asya, AB üyesi ülkeler ve ABD’den gelecek genç profesyoneller ve lisansüstü öğrencileri kapsamaktadır. Ayrıca kamu politikası, siyaset, gazetecilik ve iş dünyası gibi alanlardan gelecek katılımcılar da teşvik edilmektedir. Katılım için öngörülen yaş aralığı 22-35 ’tir.

Uluslararası Komşuluk Sempozyumu, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından UA: Ukraine Analytica, the Foreign Policy Council “Ukrainian Prism” ve Quadrivium ortaklığında gerçekleştirilmektedir.

Şu ana kadar 2019 Uluslararası Komşuluk Sempozyumu’na yatırım yapmış diğer partnerler;

 • Black Sea Trust for Regional Cooperation, a project of the German Marshall Fund of the United States, Bükrei
 • Harvard University Black Sea Security Program, Cambridge, Massachusetts
 • Kadir Has University, Istanbul
 • Friedrich Naumann Foundation for Liberty (FNF), Istanbul
 • International Institute for Peace, Viyana
 • Hellenic Foundation for Culture, Odessa Branch, Odesa
 • The House of Europe in Rhodes, Rodos
 • Rhodes Model Regional Cooperation (RhodesMRC), Rodos
 • The People for Change Foundation, San Gwann, Malta
 • Center for European Studies, Alexandru Ioan Cuza University, Yaş
 • International Relations Council of Turkey, Istanbul
 • ENACTED, Jean Monnet Network, Center for European Studies, Alexandru Ioan Cuza University, Yaş
 • Federation of NGOs for Development (FOND), Bükreş
 • Black Sea NGO Network, Bükreş
 • Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, İstanbul

Başvuru Formu

Etkinlik Duyurusu

Taslak Program

logolar