“Sınırlar Ötesi STK İşbirliği” projesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından Friedrich Ebert Vakfı desteği ile yürütülmektedir. Bu proje; Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs (iki taraf dahil) arası ilişkilerin demokratikleşme, sivil katılım ve hukukun üstünlüğü konularına odaklanarak sivil toplum temsilcilerinin katılımı ile güçlenmesini desteklemektedir.

Toplantılar; yurtttaşlık eğitimi, gençlik, toplumsal cinsiyet ve kültür/sanat ve kültürel miras temalarında yerel sivil toplum kuruluşlarının katılımı ve uzman grubun kolaylaştırıcılığında İstanbul, Atina ve Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir. Belirlenen dört tema, toplantılarda katılımcılarla tartışılarak işbirliğinin nasıl arttırılacağına yönelik bir politika önerileri raporu hazırlanacaktır. Toplantıların ilki 11 Şubat 2016’da İstanbul’da, ikinci toplantı 17 Mart 2016’da Atina’da, üçüncü toplantı ise 21 Nisan 2016’da Lefkoşa’da gerçekleştirileşmiştir. Rapor, CIES tarafından, uzman grup işbirliği ile hazırlanacaktır.

 

UZMANLAR PROJESİ ÇEKİRDEK GRUBU

   GENÇLİK

C. Elif Serbest, Türkiye Gençlik Birliği Yönetici

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühenhisliği Bölümü’nü bitiren Serbest gençlik sektöründe proje kordinatörü, uluslararası çalıştırıcı ve eğitim danışmanı olarak 12 yıl boyunca çeşitli görevler aldı. Türkiye Gençlik Birliği gibi gençlik üzerine çalışan sivil toplum kuruluşunu yönetmenin yanında pek çok farklı sosyo -  ekonomik zorluğa ve zemine sahip gençlerle ve çocuklarla çalıştı. Sosyal içerme, aktif genç katılımı, ve Türkiye’de gençlik politikaları konuları üzerine kısa ve uzun vadeli olmak üzere pek çok uluslararası gençlik projesi tasarladı ve uzun vadeli Avrupa Birliği projelerinde uzman olarak çalıştı. Avrupa Konseyi’nin gençlik üzerine düzenlediği bir çok uluslararası etkinliğe; eğitmen, danışman ve konuşmacı olarak davet edildi. 2007 yılından beri herhangibir engeli olmayan gençlerle engelli gençleri bir araya getiren projeler yürütüyor. Farklı engellere yönelik farklı öğrenme eğitimleri ve ulaşılabilir eğitimler tasarlamada tecrübe sahibi olan Serbest, engelli hakları savunucusu olarak sivil toplum organizasyonlarını ve gençleri Türkiye’de engelli hakları alanındaki ayrımcılıkla mücadelede kapasite oluşturmaya teşvik ediyor.

C. Elif Serbest aynı zamanda Atölye İnsan Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nin müdürü olarak, hem özel sektöre hem de kamu kuruluşlarına eğitim be danışmanlık servisi sağlamaktadır. Serbest, Türkçe işaret dilini akıcı şekilde kullanabilmekle birlikte Çankaya Üniversitesi’nde Türkçe İşaret Dilinde Temel İletişim Teknikleri ve İşitme Engeli üzerine seçmeli ders vermektedir. Kendisi, işitme engelli yetişkinler için yaygın eğitim metodolojisi geliştirmeyi amaçlayan Avrupa Birliği destekli projede proje koordinatörü olarak yer almaktadır.

    YURTDAŞLIK EĞİTİMİ

 

Stefanos Vallianatos, Anna Lindh Vakfı'nın Yunan Ulusal Ağı koordinatörü ve Fotoessa Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucu Ortağı

Vallianatos aynı zamanda  Fotoessa  Eğitim, Araştırma ve Eylem Merkezi'nin kurucularındandır. Kendisi doktorasını Ortadoğu ve Doğu Akdeniz özelinde Uluslararası Siyaset alanında Lancaster Üniversitesi'nde  tamamlamıştır. Uluslararası  Yunan ve Akdeniz Çalışmaları Merkezi’nde, Ortadoğu Siyaseti, Tarih ve Balkanlar Politikası, Ortadoğu'da Geniş Çaplı Gelişmeler, Akdeniz ve Arap Dünyası’da sivil topluma ilişkin konuları yorumlayarak çeşitli sunumlar gerçekleştirmiştir. En son faaliyetleri arasında Aktif Vatandaşlık ve Sosyal Girişimcilik üzerinde kapasite geliştirme projesi ; (Anna Lindh Vakfı ve Anna Lindh Vakfı'nın Yunan Ulusal Ağı tarafından organize edilen koordinasyonunu içerir) Lazord Vakfı Bursu yıllık toplantısında ve organizasyonunda ev sahipliği ,Sivil Toplum Kuruluşları Liderleri için Paydaşlık, Networking Avrupa Vatandaşlık Egitimine Katılım, 2015 yılında Selanik'te yıllık konferansı için hazırlık toplantısı, yer almaktadır. Vallianatos’un  yayınlanan son çalışmları ’’ Demokratikleşme Kavşağında Arap Sivil Toplumu:  Arap Baharı Etkileri’’ ve ‘’Akdeniz Nezlinde Liderlik Manzaraları’’ üzerinedir.

    CİNSEL KİMLİK

Maria Hadjipavlou, ‘’Sınırın Ötesine Uzanan Eller’in Başkanı ve  Cinsiyet Eşitliği Lefkoşa Teknik Komitesi Üyesi

Çatışma çözümü ve feminizm alanında tanınmış bir uzman olan Maria Hadjipavlou, son otuz beş yıldır Kıbrıs'daki bölünmüşlüğü barışa teşvik etmek için çalışmaktadır. Yaygın olarak Çatışma Çözümlerinde, Kıbrıs ve Cinsiyet olayları üzerinde  yayınları bulunan Hadjipavlou aynı zamanda, Kıbrıs ve Cinsel Kimlik Farkındalığı üzerinden Çatışma Çözümleri hakkında eğitim vermektedir. KitabıKadın ve Kıbrıs'ta Değişim: Feminizm, Cinsiyet ve Çatışma (I.B.Tauris, 2010)  Kadın ve Kıbrıs alanında referans kitap haline gelmiştir. Hadjipavlou, Kıbrıs siyasetinin iki toplumlu yönüne meydan okuyan ve Kıbrıs’tan çok toplumlu ve çok kültürlü olarak bahseden ilk akademisyenlerden oldu. 19 yıl sonra Kıbrıs Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü’nden Doçent olarak emekli olmuştur. Boston Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Sosyal ve Siyasal Değişim üzerine doktora yapmıştır.(1987). Hardvard Programı kapsamında Uluslararası Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü(PICAR) üzerine araştırma görevlisi olmuştur. Kendisi aynı zamanda, Columbia Üniversitesi'nde Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Merkezi’nin, New York'taki kurucularından birisidir. (1997). Cinsel Kimlik üzerine eğitimler veren Hadjipavlou Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu UNFPA adına cinsel kimlik ve çatışma çözümü üzerine Afganistan, Tunus, Bratislava’da kadınlara eğitimler vermiştir. WINPEACE (Barış için Kadınlar Girişimi, Turkiye, Kıbrıs,Yunanistan ) kapsamında 3 ülkeden gelen öğrenciler için barış ve  çatışma çözümü atölye çalışmaları yürütmüştür. On yıl boyunca, Kıbrıs Barış Merkezi (1999-2009) sivil toplum örgütünün kurucusu ve başkanı olarak görev alan Hadjipavlou, İlk bağımsız Kıbrıs Kadınlar sivil toplum kuruluşu "Sınırın Ötesine Uzanan Eller" (2001)’in kurucu üyesi ve şuanki başkanı olmakla birlikte, 2009’dan beri dur.Hadjipavlou bununla birlikte  , Kıbrıs Akademik Diyalog ve Kıbrıs’ın Sesi gibi birçok sivil toplum kuruluşunun kurucularındandır. Kendisi, Kıbrıs Cumhurbaşkanı tarafından; gelecekteki barış anlaşması ve yeni Federal Anayasa için toplumsal cinsiyet eşitliği hükümleri entegrasyonu ilgili tavsiyelerde bulunan Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi’ne üye olarak atandı. (2015) . Son dört yılda, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaz okullarında eğitmenlik Zorlukları da içinde barındıran COST Action IS0805 programı gibi pek çok alanda temsil etmiştir. Hadjipavlou bugün, çeşitli akademik etkinliklerde ve üniversitelerde konuşma yapması ve çalışmalarını sunması bir çok farklı kurum tarafından davet edilmektedir.

    SANAT / KÜLTÜR VE MİRAS

Ali Tuncay, Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde  “Uzlaşma için Katalizör olarak Kültürel Mirasın Korunması” üzerine doktora yapmaktadır. Yüksek Lisans ve Lisans Eğitimini Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan Tuncay, 1996-1997 yılları arasında Yakın Doğu Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi ile 1997-1999 yılları arasında Kıbrıs Türk Dışişleri Bakanlığı ile ve 1999 den 2003 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile çalıştı. Kendisi şu anda; Kıbrıs'ın dini liderleri arasındaki diyalogda, Kıbrıs Türk delegasyonunun bir üyesi ve ve Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı olarak görev yapmakta.

    PROJE KOORDİNATÖRÜ

 

Doç. Dr. Dimitrios Triantaphyllou Kadir Has Üniversitesi Uluslararası ve Avrupa Çalışmaları Merkezi Direktörü (CIES) ve Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı

Lisans eğitimini Kaliforniya Berkeley Üniversitesi’nden gördükten sonra Master ve Doktorasını Uluslararası İlişkiler üzerine Tufts Üniversitesi, Fletcher School of Law and Diplomacy’den almıştır. 2006- 2010 yılları arasında Rodos- Atina Üniversitesinde yardımcı docentlik yapmış ve Uluslararası Karadeniz Çalışmaları Merkezinin Genel Direktörlüğü görevini sürdürmüştür. 2004- 2006 yılları arasında Yunanistan Dış İşleri Bakanlığı Özel Danışmanlığı yapmış, LSE Avrupa Enstitüsü-Hellenic Observatory (2003-2004),  Paris- AB Güvenlik Çalışmaları (2001-2003) ve Batı Avrupa Birliği Güvenlik Enstitülerinde uzman araştırmacı (1999-2001) olarak çalışmıştır. Daha once Atina ELIAMEP Kuruluşu’nda yardımcı direktörlük  ve Avrupa Parlamentosu Dış Politika danışmalığı yapmıştır. Avrupa güvenliği, Güney Avrupa ve Karadeniz bölgelerindeki gelişmeler ve Yunanistan Dış Politikası üzerine bir çok sayıda kitap ve makale yazmış ve yayınlamıştır. Avrupa Çalışmaları merkezindeki görevinin yanı sıra halen  Journal of Southeast European and Black Sea Studies yazı işleri müdürlüğü ve Karadeniz Komisyonu eş başkanlığını ve Türk- Yunan Forum üyeliğini devam ettirmektedir. Sivil toplum işbirliklerine karşı her zaman tutkusu olmuştur.