2018 Uluslararası Komşuluk Sempozyumu (INS)
“Avrupa Bölgesinde Değişimi Yönetmek”

19 - 24 Haziran 2018
Odesa, Ukrayna

“Sınırlar İçinde ve Dışında Sinerji Yaratmak”

Sempozyum Duyurusu

8. Uluslararası Komşuluk Sempozyumu (INS) 19-24 Haziran tarihleri arasında Odesa’da düzenlendi. Sempozyumun bu seneki teması “Avrupa Bölgesinde Değişimi Yönetmek” olarak belirlendi. Sempozyum, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CIES) ve yerel partnerleri UA: Ukraine Analytica, Foreign Policy Council “Ukrainian Prism” ve Quadrivium iş birliği ile gerçekleşti.

Konu: Uluslararası Komşuluk Sempozyumu, öncelikli olarak Avrupa bölgesindeki iş birliğine çok kültürlü ve disiplinler arası bir ortamda çalışma, diyalog ve ağ oluşturma forumu sağlayarak katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Güney Akdeniz, Güneydoğu Avrupa, Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Türkiye aynı coğrafyayı paylaşmaktalar. Her biri kendilerine özgü tarihi, siyasi, sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklere sahip olmakla birlikte; yakınlıkları, sistem dinamiklerden toplumsal ayrıcalıklara ve kimlik, kültür ve demokrasi gibi daha kavramsal başlıklara kadar uzanan çeşitli temalarda paylaşılan sinerjiler ve deneyimler yaratıyor. 

Avrupa bölgesi dünyanın geri kalanın da göz önünde bulundurması gereken bir takım ciddi güvenlik mülahazalarına sahip. Konunun ana hatlarını anlamak esas olsa da, potansiyeli ve değişim olanaklarını keşfetmek, ve bunu yaparken değişim yaratıcılarının bölgedeki etkisini ve değişimi pozitif yönde nasıl yönetebileceklerini tartışmak da oldukça önemli.

Amaç: 2018 Uluslararası Komşuluk Sempozyumu bahsi geçen üç bölgedeki güncel politik ve güvenlik gelişmelerini dünyanın geri kalanı ile birlikte Avrupa Birliği ve NATO’nun konulara etkisi üzerinden değerlendirmeyi, tartışmayı ve anlamayı hedefledi. Uluslararası Komşuluk Sempozyumu ayrıca katılımcılarına değişen sosyal, ekonomik ve politik çevrede değişim yaratıcısı olmanın ve değişimi yönetmenin değerini anlama ve tartışma imkanı sundu. Katılımcılardaki bilgiyi ve farkındalığı arttırırken aksiyon planları ile birlikte düşüncelerini eyleme dönüştürme konusunda kendilerine ilham verebilmek sempozyumun amaçlarından biriydi. Uzman çalıştırıcılar tarafından yürütülen çalıştay sonunda, katılımcılar bölgeye nasıl katkıda bulunabileceklerini tartıştıkları ve birlikte geliştirdikleri aksiyon planları ile birlikte bahsi geçen üç bölgeye nasıl katkıda bulunabileceklerini sundular. Katılımcılar birbirleri ile iletişim halinde kalıp sempozyum sonrasında da planladıkları çözümleri eylemleştirmeye teşvik edildiler.

Sempozyumun ilk iki gününde, alanında uzman kişilerce gerçekleştirilen paneller sosyal ve politik konuların yanında güvenlik hususunda pek çok konuya; akış halindeki Avrupa politikası, Doğu Komşuluğundaki ve Akdeniz bölgesindeki gelişmeler; güvenlik, enerji dinamikleri, sivil katılım, demokrasi, kişisel özgürlükler, sürdürülebilir kalkınma, göç ve gençlerin güçlendirilmesi gibi başlıklar üzerinden açıklık getirdiler. 3. ve 4. gün Uzman eğitmenlerin yardımları dahilinde yapılan denkler arası çalıştayda katılımcılar, değişimci rolü ile çalıştaylardaki işbirliğine bağlı olarak proje önerileri sundular.

Hedef Kitle: Hedef kitle, özellikle Doğu Komşuları, Güney Akdeniz, Orta Asya, AB üyesi ülkeler ve ABD’den gelecek genç profesyoneller ve lisansüstü öğrencileri kapsamaktadır. Ayrıca kamu politikası, siyaset, gazetecilik ve iş dünyası gibi alanlardan gelecek katılımcılar da teşvik edilmektedir. Katılım için öngörülen yaş aralığı 22-35 ’tir. (1983-1996 yılları arasında doğmuş)

Ortaklar: Şu ana kadar 2018 Uluslararası Komşuluk Sempozyumu’na yatırım yapmış partnerler;

 • Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CIES), Istanbul
 • Foreign Policy Council “Ukrainian Prism”, Odesa
 • UA: Ukraine Analytica, Odesa
 • NGO ''Quadrivium'', Çernivtsi
 • Hellenic Foundation for Culture, Odessa Branch, Odesa
 • Black Sea Trust for Regional Cooperation
 • NATO's Public Diplomacy Division
 • Harvard University Black Sea Security Program, Massachusetts
 • Kadir Has Üniversitesi, İstanbul
 • Friedrich Naumann Vakfı, İstanbul
 • International Institute for Peace, Viyana
 • Federation of NGOs for Development (FOND), Bükreş
 • Black Sea NGO Network, Bükreş
 • Fotoessa Centre for Education, Research and Action, Atina
 • Experts for Security and Global Affairs (ESGA), Bükreş
 • The House of Europe in Rhodes, Rodos
 • Rhodes Model Regional Cooperation (RhodesMRC), Rodos
 • The People for Change Foundation, San Gwann
 • Center for European Studies, Alexandru Ioan Cuza Üniversitesi, Yaş
 • Uluslararası İlişkiler Konseyi (UIK), İstanbul
 • Uluslararası Kalkınma Yönetimi (IDEMA), İstanbul
 • Asia Minor, İstanbul
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, İstanbul
 • ENACTED, Jean Monnet Network, Center for European Studies, Alexandru Ioan Cuza Üniversitesi, Yaş

Etkinlik Duyurusu

Program

Sempozyumun Basına Yansımaları

"Akıskan Bir Dünya'da Değişimi Yönetmek" 
Dimitios Triantaphyllou 
Derin Ekonomi
Temmuz 2018

"Managing Change in a Fluid World" (Değişen Dünyada Değişimi Yönetmek) (İngilizce)
Dimitios Triantaphyllou
2 Temmuz 2018 

Fotoğraflar