2015 Uluslararası Komşuluk Sempozyumu
“Doğu Komşuları ve Güney Akdeniz’de Liderlik ve Değişim”
Heybeliada, İstanbul
23 – 28 Haziran 2015

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 23-28 Haziran 2015 tarihleri arasında Heybeliada’da 5. Uluslararası Komşuluk Sempozyumu'nu düzenlemiştir. Bu yılın teması, “Doğu Komşuları ve Güney Akdeniz’de Liderlik ve Değişim” olarak belirlenmiştir.

Uluslararası Komşuluk Sempozyumu, öncelikli olarak Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu ve Türkiye’nin paylaştığı ortak bölgeler olan Doğu Komşuları ve Güney Akdeniz bölgelerine odaklanmaktadır. Her biri kendilerine özgü tarihi, siyasi, sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklere sahip olmakla birlikte; yakınlıkları sayesinde enerji, ulaşım ve çevre gibi birçok konunun yanı sıra kimlik, kültür ve demokrasi gibi soyut konularda da sinerji oluşturma imkanına sahip bulunmaktadırlar. Kırım’ın ilhakı, Donets Havzası’nda süregelen kriz ve Batı’yla gergin ilişkiler örneklerinde görüldüğü gibi, Rusya’nın Karadeniz bölgesindeki baskın rolü de Doğu Komşuları ve Güney Akdeniz bölgelerini ön plana itmektedir. Diğer yandan, Güney Akdeniz’de (Akdeniz ve Ortadoğu’yu kapsayan bölge) Suriye, Irak, Filistin, Mısır, İsrail, Türkiye, IŞİD, Hizbullah ve Kürtler gibi devletler ve devlet-dışı farklı aktörler istikrarsız bir coğrafyada birlikte yaşama çabası göstermektedirler.

2015 Uluslararası Komşuluk Sempozyumu, bu değişiklikleri ve sorunları liderlik ve değişim perspektifinden tartışmayı, değerlendirmeyi ve anlamayı hedeflemiştir. Sonuç olarak, her sunum ve tartışma, liderlik ve değişim temalarına odaklanarak yeni bir bakış açısı sunmuş ve katılımcılara fikirlerini ortaya koyabilecekleri bir zemin hazırlamıştır. Oturumlardan bazıları coğrafi bir odağa sahip olurken, diğerleri toplumsal cinsiyet, iş dünyasının rolü, demokratikleşme ve sivil katılım gibi tematik içeriklere değinmiştir. Bütün bu hususlar, Arizona Eyalet Üniversitesi’nden Profesör Benjamin Broome  tarafından yönetilen ve katılımcıların ortaklaşa projeler hazırlayarak bunları sundukları Yapısal Diyalog çalıştayları boyunca da tartışılmıştır.

Uluslararası Komşuluk Sempozyumu, çok kültürlü ve disiplinlerarası bir ortamda, çalışma, diyalog ve iletişim ortamı sağlayarak Doğu Komşuları ve Güney Akdeniz bölgelerinde karşılıklı etkileşim ve işbirliğini arttırmayı amaçlamaktadır. Hedef kitle, özellikle Doğu Komşuları, Güney Akdeniz, Orta Asya, AB üyesi ülkeler ve ABD’den gelecek genç profesyoneller ve lisansüstü öğrencileri kapsamaktadır. Ayrıca kamu politikası, siyaset, gazetecilik ve iş dünyası gibi alanlardan gelecek katılımcılar da teşvik edilmektedir. Katılım için öngörülen yaş aralığı 22-35’tir.

CIES’in bu projesi, çeşitli uluslararası ortak ve sponsorların desteğini almaktadır. Bu yıl, bunlar arasında; Black Sea Trust for Regional Cooperation, Kadir Has Üniversitesi, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, Harvard Üniversitesi Karadeniz Güvenlik Programı, Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği, Friedrich Naumann Vakfı, Arcadia Üniversitesi, Kültürel Yenilikçiler Ağı (CIN), Hollings Center for International Dialogue, NATO Kamu Diplomasi Birimi, Romanya Gelişim STK'ları Federasyonu (FOND), NGO Promotion of Intercultural Cooperation (PIC), Viyana Uluslararası Barış Enstitüsü, Turkish Policy Quarterly, Gürcistan Stratejik Çalışmalar Enstitüsü, Atina Uluslararası Helen ve Akdeniz Çalışmaları Merkezi (DIKEMES), Navarino Network, International Networking Institute ve Anna Lindh Vakfı yer almıştır. 

2015 Uluslararası Komşuluk Sempozyumu Duyurusu

2015 Uluslararası Komşuluk Sempozyumu Programı

2015 Uluslararası Komşuluk Sempozyumu Posteri

Sempozyumun Basına Yansımaları