2012 Uluslararası Komşuluk Sempozyumu

“Doğu Komşuları ve Güney Akdeniz’de Arap Uyanışı Sonrası Güvenlik ve Demokrasi”

26 Haziran - 1 Temmuz 2012, Heybeliada

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi  (CIES) 2. Uluslararası Komşuluk Sempozyumu’nu 26 Haziran – 1 Temmuz 2012 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirmiştir. Bu seneki sempozyum teması “Doğu Komşuları ve Güney Akdeniz’de Arap Uyanışı Sonrası Güvenlik ve Demokrasi” olarak belirlenmiştir.

Son zamanlarda Güney Akdeniz’de geçmişte bir örneğine rastlanmayan olaylar yaşanmaktadır. İran Yeşil Devrim’i, Tunus, Bahreyn, Mısır, Libya, Yemen ve Suriye ayaklanmalarıyla vatandaşlar sorgulanabilir bir hükümet anlayışını benimsemeye başladılar. Ekonomik refah, istihdam, kadın hakları, azınlık hakları ve en genel anlamda iyi yönetişim isteyen vatandaşlar sokağa inmekte ve taleplerinin karşılanması için gösteriler düzenlemektedirler. Güney Akdeniz ile karşılaştırıldığında benzer gelişmelerin yaşandığı Doğu Komşuları’na bakıldığında, aynı heyecanın ve desteğin sağlanamadığını gözlemlenirken, giderek artan enerji sorunu her iki bölgede de güvenlik kaygılarını arttırmaktadır. Demokratikleşme süreci kimi bölgelerde gittikçe derinleşirken kimi bölgelerde ise uygulamadan uzak bir kavram olarak var olamaya devam etmektedir. Bu olaylar karşısında NATO’nun muhtemel rolünü incelemek ve iş dünyasının yaşanan gelişmelere katkı sağlayabilecek bir gücü olup olmadığını tartışmak son derece yerinde bir yaklaşım olacaktır. Üzerinde durulan tüm bu konular Arizona Eyalet Üniversitesinden Profesör Benjamin Broome tarafından gerçekleştirilen “Yapısal Diyalog Çalıştayları”nda detaylı olarak incelenmiştir.

Uluslararası Komşuluk Sempozyumu, çok kültürlü ve disiplinlerarası bir ortamda, çalışma, diyalog ve iletişim forumu sağlayarak Doğu Komşuları ve Güney Akdeniz bölgelerinde karşılıklı etkileşim ve işbirliğini arttırmayı amaçlamaktadır. Sempozyumun hedef kitlesi başta Doğu Komşuları olmak üzere, Güney Akdeniz, Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri’nden gelecek genç profesyoneller ve lisansüstü öğrencilerinden oluşmaktadır. Ayrıca, kamu diplomasi birimi, siyaset, gazetecilik ve iş dünyasından katılımcıları da teşvik eden Sempozyum’a katılım için yaş aralığı 22-35’dir.

Birçok uluslararası kuruluş ile işbirliği içinde olan Sempozyum, Black Sea Trust for Regional CooperationNATOHarvard Üniversitesi Karadeniz Güvenlik Programı (Harvard Black Sea Security Program), TÜBİTAKUluslararası İlişkiler KonseyiKadir Has ÜniversitesiTürkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk DerneğiCenter for Governance and Culture in Europe at the University of St. GallenEuropean Studies Institute of Moscow State Institute of International Relations (MGIMO)Georgetown University School of Foreign Service in QatarInternational Institute for Peace, Vienna,  Open Ukraine Foundation, KyivVan Leer Jerusalem InstituteConsulate General of the United States, Istanbul ve Turkish Network of the Anna Lindh Foundation, IstanbulCenter for Black Sea / Caspian Studies at the School of International Service, American University, Washington, D.C.International Centre for Democratic Transition, BudapestBP Türkiye ve Corporate Social Responsibility (CSR) Lebanon, Beirut gibi kurumlardan destek sağlamaktadır.

Bu sempozyumun dili İngilizcedir. 

2012 Uluslararası Komşuluk Sempozyumu Duyurusu

2012 Uluslararası Komşuluk Sempozyumu Programı

2012 Uluslararası Komşuluk Sempozyumu Raporu

Toplantının Basına Yansımaları

http://www.openukraine.org/en/news/news4982 (İngilizce)

http://www.openukraine.org/ua/news/news4981 (Ukraynaca)

http://www.kssd.org/duyurular_komsuluksempozyumu.asp

http://www.irates.am/hy/1343117721 (Ermenice)