2

Fon Adı: Anna Lindh Vakfı Kültürlerarası Araştırma Fonu

CIES Araştırmacıları:

  • Dimitrios Triantaphyllou, Profesör, Uluslararası İlişkiler Bölümü; Yönetici, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES), Kadir Has Üniversitesi (Proje Yöneticisi)
  • Cihan Dizdaroğlu, Doçent, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü, Başkent Üniversitesi; Kıdemli Ortak, CIES.
  • Bezen Balamir, PhD.; Yönetici, İstanbul Politikaları Merkezi

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES) Anna Lindh Foundation  tarafından fonlanan “Global Krizler, Ortak Problemler, Kolektif Çözümler” başlıklı yeni araştırma projesini hayata geçirmiştir. 7 ay sürecek olan proje (başlangıç tarihi: 15 Aralık 2020) proje lideri CIES ve ortakları FOTOESSA for Education, Research, Action in Greece, University of Cyprus ve  Centre for Cultural and General Studies (ZAK) at Karlsruhe Institute of Technology in Germany tarafından yürütülecektir.

Proje, kültürlerarası dialoğun nasıl başladığını, Avrupa-Akdeniz bölgesinde STK’ların özellikle Covid-19 döneminde karşılaştıkları zorlukları ve bunlara karşı geliştirdikleri fikirleri araştırmayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte proje, sonraki araştırmalara yön göstermesi açısından zorlukları tanımlamayı ve bunlara uygun politika önerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Porje odağı Gençlik, Kültürlerarası Şehirler ve Medya olmak üzere üç ana başlık üzerinde toplanacaktır. Araştırma, pandeminin roller üzerindeki etkisini ve yeni öncelikler yaratmadaki tutumları inceleyecektir.

Araştırma 4 katılımcı ülkede gerçekleşecek: Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs (her iki toplumda) ve Almanya. Proje çıktıları aşağıdaki başlıkları kapsayacak:

  • Varolan literaturü ve ilgili kaynakları eşleştirme
  • Kültürler arası dialoğun en iyi örneklerini haritalama
  • Partner ülkelerin her birinde ve türünün ilk örneği olarak Türk-Yunan Kıbrıs toplumunda gerçekleştirilecek STK’ları hedef alan bir anket yaratmak
  • Paydaşlarla gerçekleştirilecek röportajlar
  • Kültürlerarası dialoğa nasıl yeniden odaklanılabileceği üzerine kanıt tabanlı öneriler gerçekleştirmek (bahsedilen çıktılara dayanarak)

Sonuçlar Avrupa-Akdeniz bölgesi ve ötesi STK’ları, karar vericileri/uygulayıcıları ve araştırmacıları araşında dağıtılmıs iki yayın olarak sunulacak.

Katılımcı bilgilendirme formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Proje anketine buradan ulaşabilirsiniz.