The First Research Conference of the Regional Stability within the Greater Black Sea Area Working Group on New Security Challenges in the Black Sea Area: Towards a Cooperative Agenda: Policy Recommendations and Conference Report

Romanya Milli Güvenlik Bakanlığı Askeri Yayınevi tarafından yeni yayınlanmış olan bu kitap, 27-30 Mayıs 2012 tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenen “Karadeniz Bölgesi’nde Yeni Güvenlik Sorunları: İşbirliğine Yönelik Bir Gündem” konulu uluslararası konferansa dair raporu ve politika önerilerini içermektedir. Konferans, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES) ve Harvard Üniversitesi Karadeniz Güvenlik Programı ile ortaklaşa,Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği’nin de desteğiyle, Regional Stability in the Greater Black Sea Area Working Group of the Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes tarafından düzenlenmiştir.

Kitap, özellikle ulusaşırı organize suçlarla mücadele, siber güvenlik, kritik altyapı koruması, enerji güvenliği gibi alanlarda Karadeniz Bölgesi güvenlik gündemine dair işbirliği potansiyelini vurgulamaktadır. 

 

İngilizce Versiyonu:
Enhancing Security in the Black Sea Region and Prospects for the Turkish-Ukrainian Cooperation

Ukraynaca Versiyonu:
Зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні і перспективи турецько-українського співробітництва

 

13 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenen “Ukrayna-Türkiye İkili İşbirliği: Karadeniz Bölgesinde Güvenliği Pekiştirme” başlıklı konferans kitabı Razumkov Center tarafından yayınlanmıştır. Arseniy Yatsenyuk Foundation Open Ukraine ve Black Sea Trust for Regional Cooperation’ın katıkılarıyla yayaınlanan kitap Razumkov Center ve Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES) tarafından geliştirilen analitik malzemelerin bir derlemesidir. 

Bu cilt, konferansta takdim edilen temel eserlerin düzeltilmiş nüshaları ile Türkiye, Ukrayna ve diğer ülkelerden uzmanların kaleme aldıkları makalelerinden oluşmaktadır. Kitap, Karadeniz Bölgesi'ndeki mevcut karmaşık süreçleri değerlendirmeyi; bölge içi ve bölge dışındaki temel aktörlerin bölgedeki çıkarlarını saptamayı; Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin bugünkü durumunu masaya yatırmayı ve Ankara-Kiev ilişkilerinin geliştirilmesi için yeni faaliyet alanlarına dair fikir üretmeyi amaçlamaktadır.

 

 Young Minds Rethinking the Mediterranean


        Includes contributions by:  Nihan Akincilar, Anna Alexieva, Jennifer Brindisi,
        Evinc Dogan, Amanda E. Rogers, & Beatrice Schimmang

        Edited by: Mensur Akgun & Lenka Petkova

 

Yayınlanan kitap Avrupa-Akdeniz Genç Araştırmacılar Forumu’nda (Euro-Mediterranean Forum for Young Researchers) “Kültürler ve Dinler arası Diyalog” ve “Avrupa-Akdeniz İlişkiler” kategorilerinde en başarılı seçilen çalışmaların bir derlemesidir. Anılan Forum, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi, Global Political Trends Center (GPoT Center), Chios Institute for Mediterranean Affairs (CIMA) ve Hellenic Centre for European Studies (EKEM) işbirliğinde 13-15 Nisan 2011 tarihinde İstanbul’da gerçekleşmiştir. Avrupa-Akdeniz bölgesi, uzun yıllardır araştırmalara ve politika yapımına sahne olmasının ötesinde, devam eden Arap Baharı’nın meydana getirdiği sistemsel dönüşümün merkezindedir. Bu sebeple, yayınlanan eser konuyla ilgili merak uyandıran ve zamanlı bir yayındır.