CIES Policy Brief, uluslararası ilişkiler alanındaki güncel ve ivedi sorunlar üzerine kısa ve bilgilendirici uzman analiz ve yorumlarından oluşmaktadır. Bu politika notları; politik karar alıcılar, hükümet yetkilileri, akademisyenler, gazeteciler ve genel kamuoyuna tavsiye vermek ve arkaplan sağlamak üzere oluşturulmaktadır.

CIES Policy Brief 04

Afrika Boynuzunda Önemli Birleşme: GCC ve IGAD Piyasalarının Angajmanı - Catherine A. Long (Aralık 2016) (İngilizce)

With several members counted among the world’s most failed and least developed states burdened by a regional security complex, the Greater Horn of Africa – here represented by the regional community of the Intergovernmental Authority on Development (IGAD) – market engagement assessments tend to overlook this Sub-Saharan African sub-region. The following brief captures the market potential presented by IGAD in relationship to its current critical junctures. It does so by identifying the nature of this juncture form the perspective of external market entrants’ engagement impact on the juncture’s immediate and medium-term trajectory. Entrants will affect IGAD’s: 1st already difficult intra-regional economic integration and 2nd Individual IGAD member markets’ evolution that will depart from collective IGAD membership. This brief operationalizes external entrants’ effect by means of their established networks and their impact on other existing or emerging networks. Examined entrants are the Gulf Cooperation Council (GCC), its member states, and relevant regional institutions. 

CIES Policy Brief 03

Azerbaijan - Georgia - Turkey: An Example of a Successful Regional Cooperation by Mitat Çelikpala & Cavid Veliyev (Aralık 2015 ) ( İngilizce)

Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye: Bölgesel İşbirliğinin Başarı Örneği - Mitat Çelikpala & Cavid Veliyev (Mart 2015)

Kafkasya, Sovyetler Birliği’nin çöküşü sonrasında uluslararası politikanın gündeminde sürekli olarak çatışma ve rekabetle anılan bir bölge oldu. Güney Kafkasya ülkeleri 20 yıllık bağımsızlık sürecinde bölgenin tamamını kapsayan bir refah alanı oluşturmakta başarısız oldular. Bu ülkelerin aralarındaki siyasi sorunlar ekonomik işbirliğinin geliştirilerek bölgesel refahın tesisinin de önüne geçti. Bu istikrarsız ortamda Azerbaycan ve Gürcistan ile Türkiye arasında gelişen siyasi, sosyal, ekonomik ve ticari bağlar ise örnek bir işbirliği mekanizması ve sahası yarattı. Bu çalışma Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üçlüsü arasında 1990’lı yıllarda başlayan ikili ilişkilerin neden ve nasıl üçlü stratejik ilişkilere dönüştüğünü ve bu üçlü ittifakın hangi öncelik alanları üzerinden gelişerek derinleştiğini/boyutlandığını incelemektedir.

 

CIES Policy Brief 02

The Syrian Crisis: A Challenge to the Black Sea Stability - Igor Delanoë (Şubat 2014)

Suriye krizi, neredeyse üç yıldır Doğu Akdeniz bölgesini sarsmaktadır. Suriye’den sadece birkaç yüz mil uzakta bulunan Karadeniz bölgesi de çatışmanın muhtemel yayılmasından etkilenebilir. Karadeniz bölgesi, çatışmalar için gerçek bir potansiyel olarak durmakta ve Suriye krizinin yerel istikrarsızlığı tetikleme riski de bulunmaktadır. Bu makale; Suriye krizinden kaynaklanan, Karadeniz bölgesinin istikrarına yönelik güvenlik sorunlarını, Rusya’nın Karadeniz filosu aktivitelerine yeniden başlaması, insanların Doğu Akdeniz’den Karadeniz bölgesine taşınmaları ve süregelen enerji yarışının ortaya çıkardığı sorunları analiz ederek değerlendirmektedir.

CIES Policy Brief 01

The Democratization of the BSEC Parliamentary Assembly and the Implications for Conflict-Resolution in the Wider Black Sea Region - Carol Weaver ve Mukhtar Hajizada (Aralık 2011)

Bu makale, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)’nü tamamen demokratikleştirme yönünde yeni bir fikir ortaya koymaktadır. İlerlemiş bir demokrasi oluşturabilmek için, KEİÖ Parlamenter Asamblesi (KEİPA)’nin (Avrupa Birliği yardımıyla) genel seçimler yoluyla belirlenmesine gidilebilir. Parlamenterler, Avrupa Parlamentosu’nda olduğu gibi, seçmenler yoluyla halkı temsil edebilir ve böylelikle çatışmalı bölgeler de dahil her alandan halkın sesinin duyulmasını sağlayabilirlerdi. KEİPA bu sayede, çatışma çözümünü de içerecek şekilde geniş Karadeniz bölgesinin halkını ilgilendiren konuları temsil eden bir platforma dönüşebilir.
Bu yazı, KEİÖ’nün 20. yıldönümü ve üye ülkelerin hükümet ve devlet başkanlarının Haziran 2012’de toplanacakları zaman diliminde hazırlanmıştır. Dolayısıyla, o zamandan önce bölge hükümetlerinin (ve Avrupa Birliği’nin) KEİÖ’nü canlandırma ve etkinliğini artırmaya yönelik önerilerimizi değerlendirmeleri için de bir fırsat sunulmaktadır.