CIES Commentary, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi’nin odaklandığı araştırma alanlarına yönelik konularla ilgili fikir yazılarından (1000-2000 kelime) oluşan bir yayın serisidir. Yazılarda kaleme alınan görüşler tamamen yazara ait olup, bağlı olduğu hiçbir kuruma isnat edilemez.

CIES Commentary 10

Avoiding the Emergence of a Dystopian World -  Dimitrios Triantaphyllou (Mart 2018)

Yazar bu yazıda günümüz dünya düzeninde çökmekte olan liberal düzeni ve gelecekteki düzensizliğin önlenmesine yönelik çözüm eksikliğini tartışmaktadır.

CIES Commentary 09

China’s BRI, the Middle East and the Mediterranean - George N. Tzogopoulos (Mart 2018)

Yazar bu yazıda Çin’in ekonomik ve dış politikasını “Bir Kuşak, Bir Yol Politikası” üzerinden incelemektedir.

CIES Commentary 08

Does Europe have a future? Of course, it does - Dimitrios Triantaphyllou (27 Mart 2017)

Yazar bu yazıda Roma Antlaşması'nın imzalanmasının 60. yılında Avrupa'nın bir geleceği olup olmadığını tartışıyor. 

CIES Commentary 07

Reflections on the fluidity of the international order - Dimitrios Triantaphyllou (21 Aralık 2016)

Yayın, Uluslararası düzenin 2016 - 2017 yılları arasındaki geçişlerini kendi içindeki akışkanlığa ve belirsizliğe yansımaları ile ele almaktadır. 

CIES Commentary 06

 Russia Plays on the Unpredictability of the New Cold War - Pavel Baev (31 Ekim 2016)

Yayın, Rusya ve Batı’nın ilişkilerini ele almaktadır. Yazar, yayında iki tarafında şuanda, Moskova’nın güvensizlik hissinden ötürüdaha iyi bir isim verilemeyen, Yeni Soğuk Savaş zamanının ortasında olduklarını öne sürmektedir.

CIES Commentary 05

Ukraine: The revolution of minds? - Hanna Shelest (12 Mart 2014)

Yayın, süregelen Ukrayna krizini ve bu krizin Kırım konusunda Rusya Federasyonu ile uluslararası toplum arasında bir bilek güreşine evrilişini ele almaktadır. Yazıda, olaylar yerinde değerlendirilerek tarafların ve uluslararası örgütlerin Ukrayna gibi üçüncü ülkelerin güvenliğini garanti edecek güvenilir mekanizmalar sağlama konusunda yetersiz oldukları da belirtilmektedir. 

CIES Commentary 04

Dateline Egypt: The fragile path to democracy - Stefanos Vallianatos (17 Temmuz 2013)

Yayın, Temmuz başında Mısır'da başlayan kitlesel gösterilerin ardından, Mohammad Morsi'nin askeri bir darbeyle iktidardan indirilmesinden bu yana gelişen olayları değerlendirmektedir. Ayrıca, önümüzdeki dönemlerde Müslüman Kardeşler, laiklik yanlıları ve ordunun topyekün bir çöküşten kaçınabilmek ve Mısır'ın demokratikleşme sürecini yeniden başlatabilecek bir modus vivendi ortaya koyabilmek için önlerindeki seçenekler de ele alınmaktadır.

CIES Commentary 03

Hakol Beseder B'Eli Haseder - Israel's apology and Turkey - Salih Bıçakcı (17 Nisan 2013)

Yayın, özellikle 2010 Mayıs'ında gerçekleşen Mavi Marmara olayından bu yana Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilere yönelik son gelişmeleri değerlendirmekte ve İsrail'in özrünün, ilişkilerde normalleşmeyi mi yoksa iki üke arasında güven tesisine yönelik uzun bir sürecin başlangıcını mı işaret ettiği sorusunu ele almaktadır. 

CIES Commentary 02

The 1 October 2012 elections in Georgia - what happened; what did not happen; what will happen - Tedo Japaridze (12 Mart 2013)

Yayın, Gürcistan seçim sonuçlarının etkilerini ve ülkenin yönelimi hakkında devam eden tartışmaları değerlendirmektedir. Yazar ayrıca, kutuplaşmadan çekinen ve fakat siyasi farklılıkları dikkate alan ‘normal’ siyasi süreç konusunda çağrıda bulunmaktadır. 

CIES Commentary 01

Italy votes: a Greek tragedy in Magna Grecia - Sebastiano Sali (6 Mart 2013)

Yayın, geçtiğimiz ay İtalya'da yapılan genel seçimlerin sonuçlarını ve ülke üzerindeki etkilerini ele almaktadır.