Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CIES), Alman Marshall Fonu işbirliğiyle Karadeniz Bölgesi için bir AB stratejisine yönelik tavsiye ve uzman görüşlerinin bir araya geldiği bir çalışma grubu oluşturmuştur. Grubun ilk toplantısı, 19 Eylül 2014 tarihinde İstanbul’da, Kadir Has Üniversitesi'nde; ikinci toplantı ise, 26 Kasım 2014 Çarşamba günü Alman Marshall Fonu'nun Berlin ofisinde düzenlenmiştir. Projenin üçüncü toplantısı ise 29 Ocak 2015 Perşembe günü, Brüksel'de bulunan European Policy Centre düşünce kuruluşunun evsahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Dördüncü toplantı ise 26 Mayıs 2016 Perşembe günü Bükreş'te gerçekleşti.

Karadeniz Bölgesi bugünlerde; Kırım’ın Rusya Federasyonu tarafından işgal edilmesi, Donets havzasında süregelen çatışmalar, Dağlık Karabağ’da meydana gelen vahim olaylar ve  bölgedeki birçok ülkede demokrasinin ve demokratikleşme sürecinin yavaşlaması gibi sebeplerden dolayı sürekli göz önündedir. Bu gelişmeler ise, bölgedeki en önemli aktörlerden biri olan Avrupa Birliği üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Aslında, Rusya ve Türkiye, Karadeniz Bölgesi konusunda AB’nin en önemli iki komşusu konumundadırlar. Ukrayna ise, rastlantısal olarak üçüncü büyük komşudur. Bu paralel gelişmeler, dünya genelinde ve özellikle Avrupa Birliği’nde geniş yankı bulmaktadır. Söz konusu olaylar; AB politikalarının bölgeye etkisi, bir AB stratejisi ihtiyacı, bölgesel işbirliğini artırmaya ve komşu ülkeleri Birlik’e yakınlaştırmaya yönelik tartışmaların geçerliliği, Rusya’yı bölgede daha yapıcı bir aktör haline getirecek uygulanabilir bir politika geliştirilmesi ve böylelikle Türkiye’nin endişelerinin giderilmesi, dolayısıyla AB’nin iki büyük komşusuyla problemli ilişkisinin üstesinden gelinmesi gibi tamamlayıcı veya kesişen konuları da gündeme getirmektedir. AB dönem başkanlığının el değiştireceği 2014 sonuna kadar, yukarıda bahsi geçen olaylar dikkatli bir incelemeyi gerekli kılmaktadır.

AB kurumlarının liderinin değişeceği bu zaman dilimi, Karadeniz  Bölgesi’ne yönelik politikalar üretecek olan yeni siyasi kadroyu, Birlik’in muhtemel seçenekleri, bölgesel endişeleri gibi konularda gerekli donanımla sağlamak açısından da oldukça uygun bir dönemdir. Bu uzman toplantısı, AB ve üye ülkelere Karadeniz Bölgesi’ne dair strateji, yöntem, içerik ve şekil açısından politika önerileri oluşturma amacına yöneliktir.

Bu çalışma grubu, Karadeniz Bölgesi Komisyonu’nun Mayıs 2010 Raporu’ndan yola çıkarak, bölgenin ihtiyaç ve sorunlarını ele almayı ve gelecekte oluşturulacak politikalara yönelik tartışmalara katkı sağlayacak uzman görüşlerini ortaya koymayı hedeflemektedir. Bunun için; önemli analistlerden meydana gelen bir çekirdek grubu oluşturulup, çalışma grubu toplantılarının çıktılarına dayanan bir rapor hazırlanacaktır. 

19 Eylül 2014 Toplantı Programı

26 Kasım 2014 Toplantı Programı

29 Ocak 2015 Toplantı Programı