1

Fon Adı: Anna Lindh Vakfı Fonu

CIES Araştırmacıları:

  • Dimitrios Triantaphyllou, Profesör, Uluslararası İlişkiler Bölümü; Yönetici, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES), Kadir Has Üniversitesi (Proje Yöneticisi)
  • Emre Metin Bilginer, Doçent, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü; Araştırmacı, CIES

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES) Anna Lindh Foundation  tarafından fonlanan “Avrupa-Akdeniz Sivil Toplumu Nereye Gidiyor” projesini hayata geçirmiştir. National Foundation for Civil Society Development in Croatia tarafından yürütülen proje CIES, FOTOESSA for Education, Research, Action in Greece, The House of Europe in Rhodes ve The European Institute of the Mediterranean (IEMED) in Spain ortaklığı ile 11 ay sürecek.

Proje, 25 yılı aşan Avrupa-Akdeniz partnerliği sonrası Avrupa-Akdeniz sivil toplumunun durumunu ve performansını ölçmeyi, Covid-19 sonrası yeni zorlukları, fırsatları ve engelleri kapsamlı şekilde ele almayı, politika önerileri oluşturabilmek için fikirler, araçlar, ve araştırmalar geliştirmeyi, paydaşları tanımlamayı (karar vericiler, STL’lar, uluslararası organizasyonlar, devlet ve bölgesel otoriteler) amaçlamaktadır.

Proje kapsamında sivil toplumun ana hatlarını çizmemize yardımcı olacak, performans değerlendirmesi yapmamızı ve zorlukları tanımlamamızı sağlayacak bir anket, odaklanılmış bir araştırma, online seminerler ve yuvarlak masa toplantısı ile birlikte öneri taslakları oluşturulacaktır.

Projenin çıktısı; düzenli olarak güncellenecek araştırma havuzunu (araçlar, yayınlar, bilgilendirme websiteleri), politika yazılarını ve politika önerilerini içerecek. Sonuçlar ilgili paydaşlarla paylaşılacak.

Ana çıktılar şu şekilde sıralanabilir:

  • Covid-19 pandemisi ışığında Avrupa-Akdeniz sivil toplumunun durumunun değerlendirileceği bir anket
  • 25’te Avrupa-Akdeniz Sivil Toplumu’nun durumu konulu Sivil Toplum Dialoğu Webinarları
  • 25’te Avrupa-Akdeniz Sivil Toplumu konulu tematik webinarlar; Covid-19’un Etkileri; Kültürel Boyut; Gençliğin ve Kadınların Yeri; Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Etkisi
  • Politika Önerileri
  • Sürdürülebilir bir araştırma havuzu; websitesi, yayınlar, kurumlar, fon mekanizmaları, fikir geliştirme ve diğer tanımlanan temalar kapsamında.