Kadir Has Üniversitesi ve Coventry Üniversitesi Ortak Yaz Okulu

"Turkey and its Environs"

29 Haziran - 4 Temmuz 2015

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi; Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Avrupa Çalışmaları ve Türk Araştırmaları disiplinlerindeki lisans ve yüksek lisans öğrencileri için “Türkiye ve Çevresi” konulu, bir haftalık yaz okulu koordine etmektedir. Bu yaz okulu, Kadir Has Üniversitesi ve Coventry Üniversitesi tarafından ortaklaşa sunulmaktadır.

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Çalışmaları, Siyaset Bilimi, Ekonomi ve Türk Araştırmaları disiplinlerindeki lisans ve yüksek lisans öğrencileri için düzenlenen bu programın amacı, Türk dış politikası ve özellikle Türkiye’nin komşuları – Batı Avrupa, Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar ve Rusya, Orta Doğu ve ABD -  ile olan ilişkileri üzerine genel bir bakış sunmaktır. Aynı zamanda, iç siyaset açısından demokrasi, toplumsal cinsiyet, medyanın rolü ve İstanbul’un etkileri de tartışılacak konular arasındadır. Hem iç hem de dış siyaset bağlamında ekonomik ve mali içerikler de değerlendirilecektir. Son olarak, hafta boyunca Türkiye ile ilgili yapılan sunumlara dayanan bir tartışma yürütülecektir. Bu kurs, gerekli uzmanlığa sahip misafir öğretim elemanları ve kapsamlı bir okuma listesi ile desteklenmektedir.

6 gün (toplam 24.5 saat) sürecek olan programa, şehir turu ve sertifika dağıtım töreninin yapılacağı bir veda yemeği de dahildir.

Program ücretleri ve nasıl başvuracağınız hakkında buradan bilgi edinebilirsiniz.

Program Direktörü: Dr. Dimitrios Triantaphyllou

Ders Programı