Kadir Has Üniversitesi ve Coventry Üniversitesi Ortak Yaz Okulu
“Turkey and Its Environs”

7-12 Temmuz 2014

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi; Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Avrupa Çalışmaları ve Türk Araştırmaları disiplinlerindeki lisans ve yüksek lisans öğrencileri için “Türkiye ve Çevresi” konulu, bir haftalık yaz okulu koordine etmektedir. Bu yaz okulu, Kadir Has Üniversitesi ve Coventry Üniversitesi tarafından ortaklaşa sunulmaktadır.

Söz konusu yaz okulunun amacı, Türk dış politikası ve özellikle Türkiye’nin komşuları – Batı Avrupa, Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar ve Rusya, Akdeniz ve Orta Doğu -  ile olan ilişkileri üzerine genel bir bakış sunmaktır. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler gibi tarafların Türkiye’yi nasıl etkilediği ve Türk dış politikasının şekillenmesinde nasıl anahtar rol aldığı konuları da değerlendirilecektir. Ayrıca, Türk dış politikasının nereye gittiğine yönelik değerlendirmeler de ele alınacaktır. Aynı zamanda, iç siyaset açısından demokrasi, toplumsal cinsiyet, medyanın rolü ve İstanbul’un etkileri de tartışılacaktır. Son olarak da, hem iç hem de dış siyaset bağlamında ekonomik ve mali içerikler değerlendirilecektir.

Bu kurs, gerekli uzmanlığa sahip misafir öğretim elemanları ve kapsamlı bir okuma listesi ile desteklenecektir. 6 gün sürecek yaz okulunda, günde 1.5 saatlik 4 ders/tartışma olması öngörülmektedir (Toplamda 36 saat).

Kurs ücretleri ve nasıl başvuracağınız hakkında buradan bilgi edinebilirsiniz.

Ders Programı

Kurs Direktörü: Dr. Dimitrios Triantaphyllou