“Turkey, Europe, and the Shared Neighborhoods” Yaz Okulu

1 – 17 Temmuz 2013

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES), “Turkey, Europe, and the Shared Neighborhoods” konulu Uluslararası İlişkiler, Avrupa çalışmaları veya Siyaset Bilimi öğrenci ve mezunlarına yönelik iki buçuk hafta sürecek bir yaz programı düzenlemektedir.

Bahsi geçen etkinlik Kadir Has Üniversitesi 2013 Yaz Programları’nın bir parçası olarak hayata geçirilmektedir.

Yaz okulu programı; Uluslararası İlişkiler, Avrupa çalışmaları, Siyaset Bilimi veya Türkçe çalışmalarında öğrenim gören üst sınıf üniversite öğrencileri ve mezunlara yönelik olarak hazırlanmıştır. Düzenlenen programın amacı, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini ortak komşuluk prespektifinden değerlendirmek - ki bu komşuluk alanı Karadeniz bölgesi, Kafkaslar ve Rusya’yı kapsayan Doğu Komşuları ve Orta Doğu’yu da içine alan Güney Akdeniz Bölgesi’nden oluşmaktadır - ve ayrıca her iki tarafın güvenlik, istikrar ve refah seviyelerini güçlendirmede nasıl işbirliği yapabileceklerine ışık tutmaktır.

Programa Kadir Has Üniversitesi öğretim üyelerinin yanı sıra Avrupa ve Türkiye çapından çeşitli konuşmacılar da katılacak olup,  katılımcılar için son derece kapsamlı bir zorunlu okuma listesi hazırlanacaktır. Interaktif şekilde gerçekleştirilmesi planlanan dersler 45 dakika bilgi aktaramının ardından, konuşmacının belirlediği konu üzerine 45 dakika tartışma/fikir paylaşımı ile sürdürülecektir.

Önkoşullar: Avrupa Birliği ve sosyal bilimler alanında temel bilgi sahibi olmak

Değerlendirme: Katılım ve take-home final sınavı