Tarihçe

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CIES) 2004 yılında Türkiye’nin Avrupa Birliği adaylık sürecinden yaşanan gelişmeler ışığında Avrupa Çalışmaları Merkezi adıyla kurulmuştur. Ancak, Eylül 2010 yılı itibariyle çalışma ve araştırma alanlarını genişletlerek uygulanabilir politikalar üretmeye odaklı çalışma yürüten ve Türkiye’nin dahil olduğu çevre coğrafyada meydana gelen tüm gelişmeleri araştırma alanına dahil eden Merkez, araştırma yelpazesini genişletmekte ve ilerletmektedir.

Hedeflerimiz

Merkezin araştırma konuları arasında AB kurumları ve izledikleri politikalar (genişleme politikası, komşuluk politikası, güvenlik ve savunma politikaları vs.) başı çekerken, Karadeniz, Akdeniz, Güneydoğu Avrupa’da meydana gelen bölgesel gelişmeler ile, Türkiye-Yunanistan İlişkileri gibi spesifik konular, ayrıca bölgesel işbirliği, küresel yönetişim, güvenlik gibi daha geniş konu başlıkları da çalışma ve araştırma yelpazesine dahildir.  

Merkez’in hedeflerini gerçekleştirmek için takip etmeyi planladığı konular:

  1. Finansman sağlamak ve uzun vadede bunu devam ettirebilmek açısından sürdürülebilir projelerin geliştirilmesi. Genç profesyoneller, lisans ve lisans üstü öğrenciler ve uzmanlar için eğitim seminerleri ve aynı zamanda Merkez’in ilgi alanına giren öncelikli konularda deneyimini arttırmak için araştırma projelerinin düzenlenmesi bu kapsamda değerlendirilmektedir.
  2. Uluslararası İlişkiler Bölümü ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi gibi üniversitenin ilgili fakülte ve bölümlerle arasındaki etkileşimin arttırılması.
  3. Türkiye’deki diğer üniversitelerin ilgili araştırma merkezleri ve fakülte bölümleriyle ortak araştırma projeleri, seminerler ve konferansların düzenlenmesi.
  4. Merkez’in uluslararası görünürlüğünü ve itibarını arttırmak amacıyla, uluslararası işbirliğini güçlendirecek benzer araştırma merkezleri, üniversiteler veya akademisyenlerin araştırılması ve ortak araştırma projeleri, proje önerileri ve toplantıları çerçevesinde ortaklıkların tesis edilebilmesi.
  5. Merkez tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerin sonuçlarının yer aldığı yayın serilerinin çıkartılması.
  6. Merkez’in faaliyet ve araştırma sonuçlarının üniversiteler ve kamuoyu ile paylaşılması için çeşitli etkinlikler düzenlemek.

 

Misyonumuz

CIES gelecek hedefleri arasında uygulanabilir politikalar geliştiren araştırma merkezlerinden biri olarak tanınmak ve bu alanda çalışan kurumlar arasında önemli bir pozisyon kazanmak gelmektedir. Merkez uzun vadede güncel olaylar hakkında toplantı, seminer, konferans ve paneller düzenleyerek bunların sonucunda ortaya çıkan yeni fikir, düşünce ve politikaları kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve akademik çevre ile paylaşmayı öncelikli hedef olarak belirlemiş ve çalışmalarını bu doğrultuda hızlandırmıştır. 

Duyurular / Etkinlikler

Tüm Duyurular